Statutaire naam: Stichting RIB Art Space
Bezoekadres: Katendrechtse Lagedijk 490 B, 3082 GJ Rotterdam
RSIN/fiscaal nummer: 855762901
KvK: 64652467
Bank: SNS Bank
IBAN: NL73SNSB0928025780
BIC/SWIFT: SNSBNL2A

Doelstellingen Stichting Rib Art Space:
– hedendaagse beeldende kunst te presenteren aan publiek;
– bij te dragen aan de ontwikkeling van kennis en expertise op het gebied van hedendaagse beeldende kunst, waarbij ruimte is voor onderzoek, reflectie en dialoog.

Beleidsvisie en programmalijnen

Activiteitenverslag

Financieel verslag

Bestuur Stichting RIB Art Space
Christina Li (voorzitter)
Stijnie Lohof (secretaris)
Leon Joanknecht (penningmeester)
Jasmijn van Weenen
Daniel Neugebauer

Beloningsbeleid: De leden van het bestuur ontvangen hiervoor geen vergoeding.
Stichting RIB Art Space werkt met freelancers en vrijwilligers en heeft geen medewerkers in loondienst.